میشه گفت شاید در ابتدا مینهو بدترین انتخاب رو برای ازدواج خودش برگزید اما با مخالفت دوستان و افراد مشهور كره این مسابقه كم كم رو به زوال رفت تاجایی كه خود لی مین هو نظرش رو دربارهی این مسابقه عوض كرد

بیش از 15.000.000 ملیون دختر درس سرتاسر دنیا حاظر به ازدواج با مینهو شدند حتی بیشترین طرفداران مینهو كره ای و ایرانی بوده اند

لی مین هو ابتدا با انتشار این عكس كه با موضوع ” بامن ازدواج میكنی ” رو راه انداخت

اما چندی قبل از این مسابقه كناره گیری و دستور توقف این مسابقه را داد  علت توقف چه بود ؟

با من ازدواج میكنی ؟ لی مین هوو 3 ماه قبل این چهره ی معروف تصمیم نهایی و قطعی خود را در مورد ازدواجش گرفت و طبق گفته ی خودش تا سن 37 سالگی تصمیمی برای ازدواج نداره

و حتی در سن 37 خبری از كاندید ها نخواهد بود و با دختر مورد علاقه ی خودش ازدواج خواهد كرد

ثبت نام برای ازدواج با لی مین هولی مین هو در لباس دامادی

لی مین هو در لباس دامادی