کارتون سریالی شاهزاده ی من محصول ژاپن در سال :                 

 2013 تولید شد.

شخصیت های اصلی این کارتون : سی سی تا -   شاهزاده آبوجا - 


کیومه- و.......

داستان : شاهزاده آبوجا در بستر بیماری است . روزی دختری به اسم 

سی سی تا پنهانی وارد قصر میشود و کاملا اتفاقی با شاهزاده 

رو به رو میشود . شاهزاده مدتی را با سی سی میگذراند و میخواهد 

که با سی سی ازدواج کند اما دوست سی سی پسری به اسم

کیومه مانع این ازدواج میشودو.........