کارتون پاندارای قلب یا همون شرکت قلب ها محصول ژاپن و در سال 2014 تولید شد.

 شخصیت های اصلی این کارتون : کی کو شا - رامو - ریک سان - تارامو - لندی و......
خلاصه ی داستان : کی کو شا همراه دو دوستش ( ریک سان و رامو ) شرکتی به اسم پاندورا
قلب باز میکنند و در آنجا تمام جواهر ها و لباس های بسیار زیبا میفروشند .
روزی دختری به اسم لندی وارد این شرکت به منظور کار کردن وارد میشود و آمدن لندی باعث 
بروز بعضی از مشکلات از جمله عاشق شدن کی کو شا به او و از یاد بردن کار میشودو......