این نقاشی ها از فروزن کار خودمه من نقاشی بقیه پرنسس های دیزنی روهم کشیدم 

وتو یک سایت دیگس برای رفتن به اون وب روی نوشته پایین کلیک کن!!!!!!!!

برای رفتن به اون وبم: