کد بالا بر :

کافیه بیای تو نظر دهی و بگی که چه کد بالا بری میخوای البته شرایط رو هم بخونخیالت را حت باشه رایگانه در صورتی که خواستی بهم بگو و به چیزایی که میگم عمل کن شفارش عادی شما میتونید یک عکس رو انتخاب یا برام کدش رو تو نظر دهی بفرستید تا براتون بسازم. هزینه:لینک کردنم_معرفی کردنم  به دو بلاگ دیگه
 شفارش با آدرس وبلاگتون در کنارش من هر کلمه ای رو که شما بخواین مثلا نام وبلاگتون رو کنار کد مینویسم مثل بالا بر خودم. هزینه: رفتن به 2 تا وبلاگ دیگه که اشنا هست و معرفی وبلاگ من به اونا_لینک کردنم _گذاشتن لو گوی من تو وبتونکد های بالا بر رایگان رایگان:

روش کپی کردن کد:

روی قسمتی ازش کلیک می کنی بعد ctrlرو میگیری و Aرو فشار میدی

کلش انتخاب میشه بعد دوبارهctrlرو میگیری وC رو فشار میدی . اینطوری دیگه کپی شده و اماده پیست کردن در قالب وبلاگتونه 

به همین راحتی

راستی


باید لینکم کنیا[]
[][]