توجه توجه حتما باید لینکم کنیا وگرنه حروم میشه برات


کد های بالا بر لی مین هو:


[]


[


کد های بالا بر کیم هی سون:
[][]


من بیشتر از دو تا کد نمیزارم اگه میخواین سفارش بدین خب!!!

 شفارش کد هر عکسی رو که می خوای به صورت خصوصی برام میفرستی و من برات کد میسازم اگه هم خواستی اسم وبت رو کنارش مینویسم هزینه:
1لینک کردنم
2 گذاشتن لوگو
3 معرفی به دو وبلاگ دیگه