عیدتون پیشاپیش مبارک

امید وارم چهاشنبه سوری بهتون خوش بگذره

خریدای عیدتون رو کردین؟؟؟؟

چه رنگی رو ست کردی؟؟؟؟؟

رنگ سال؟؟؟؟

مد؟؟؟؟


میتونید بگید!!!!