رابطه هایی که  میگن بین شین های و مین هو هست 

یکیش مربوط به عکس بالاست


کدوم خوشگل تره؟؟؟؟؟؟