توی راه عشقیم

Tooye Rahe Eshghim

خیلی اهنگ باحالی هست

بهتون بیشنهاد میدم دانلود کنیدمتن اهنگ:


اسمون چه آبی!

حالمون چه عالی!

یه برکه و چندتا جوجه ی مرغابی!!!

بوس میخوای از من

اره میشه حتما

خوب نگاه کن تو اسمون هم ابره شکل قلبم!!!

تو دریای اروم

خیس میشه پامون

ماهیای کوچولو که وست میشن باهامون

چایی روی آتیـــــــــش

عشق و حالم قاتیش

با یه خرگوش شیطون که هی میگیره بازیش

اسمونا غرق ابره

درختا سبز برگه

تو بغلت گرم گرمه

حتی اگه بیرون برف سرده

همین که هستی شکر

بقیش هر چی شد

مدیون سرنوشتم

به خاطر اونه هستی تو

خنده های از ته دلت

میبرنمون هر دفعه بهشت

میشینیم رو موج دریا و میبرتمون تا اوج ابرا

قول دادیم روز اول

دوتایی توی خلوت

پشت هم مثل کوه باشیم

عینهو کوه الوند

توی راه عشقیم

یهو زیر چشمی

میای جلو و میدی ی بوس مرغ عشقی

چایی روی اتیش

عشق و حالم قاتیش

با ی خرگوش شیطون که هی میگیره بازیـــــــــــش

موش دیگه دلتنگه

حتی طوطیای رنگی

حالشون خوبه

چون نیست نه قفس نه سنگی

حرفای خوبو

بوی نرمه چوبو

میاد صدای بوس درخت و دارکوبو

تو بغلت جای منه بله

روی لبت جای لب منه

کیف میکنم هستی تو

دوست دارم مستی شو

مهربون تر از تو نیست

بینمون توقع نیست

واسه هم عادی نمیشیم

قهر نمی کنیم آشتی ببینیم

خونمون رنگ عشقه

سقفش قلبه جنسش

دیواراشو باهم چیدیم و 

حالا دیگه گرمه عشقش

توی راه عشقیم

یهو زیر چشمی

میای جلو و میدی ی بوس مرغ عشقی

چایی روی اتیش

عشق و حالم قاتیش

با ی خرگوش شیطون که هی میگیره بازیـــــــــــش

حجم:3k

نام:توی راه عشقیم