سلام

خب بچه ها بیاید یخورده مخالف تو زیبایی بگیم

مثلا:

تو زشتی!

من چند تا عکس جانا نه هم براش طراحی کردم

این شما و این سریال کره ای ::::::

تو زشتی!!!!!!!!!!!

عالیه نه؟/؟؟؟