طرفدار های گروه دابل اس یک شایعه راه افتاده از نوع خفن.

گروه دابل اس ss501 رو به ss601 تبدیل کردن .

امروز داشتم امضا هاشون رو نگاه میکردم که عوض شده. 


مال یونگی

مال هیونبرچسب ها : شایعه ,  دابل اس ,  عکس های دابل اس ,